Aktualności

I Forum dla dzieci

Informujemy, że dnia 7 grudnia 2018 w godzinach 9.00 – 13.00 w Aulii Głównej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej nastąpi oficjalne rozpoczęcie zajęć dla uczestników projektu (zgodnie z harmonogramem projektu) – I Forum dla dzieci „Zorganizowani na starcie”.

 

Rekrutacja

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełniły kryteria kwalifikalności do projektu. W oparciu o złożone deklaracje i dokumentację konkursową sporządzone zostaną listy przyjętych.