Rekrutacja

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełniły kryteria kwalifikalności do projektu. W oparciu o złożone deklaracje i dokumentację konkursową sporządzone zostaną listy przyjętych.